Jenny Reynaert biografie in het fransJenny Reynaert biografie in het Engels

"Blij weerzien" aan de nieuwe brug in Wulpen

Visie

Op 25 januari 2007 werd aan de nieuwe brug over het kanaal Nieuwpoort-Veurne-Duinkerke in Wulpen de beeldengroep “Blij weerzien” van Jenny Reynaert geïnstalleerd. Het is het gemeentebestuur van Koksijde dat de beelden bestelde en ook plaatste. De brug en het beeld “Blij weerzien” werden op pinksterzaterdag 26 mei 2007 door het gemeentebestuur ingewijd.

Het kunstwerk symboliseert de herstelde relatie tussen de Dijk en Conterdijk in Wulpen die door de nieuwe brug wordt gerealiseerd. Maar ook de band versterken tussen Wulpen en Oostduinkerke, tussen de landmens en de zeemens, tussen de dorpsmens en de toerist, tussen het Blote en de duinen.

Geschiedenis

De vooroorlogse draaibrug werd op 28 mei 1940 gedynamiteerd door het Britse leger ten einde de oprukkende Duitsers tegen te houden in afwachting van de ontscheping van het Engelse expeditiekorps in de sector De Panne-Duinkerke. Door het verdwijnen van die draaibrug werd Wulpen in twee verdeeld, aan weerskanten van het kanaal, Dijk en Conterdijk, Dorp en Conterdijk. Ook de verbinding tussen Oostduinkerke en  het hinterland (Veurne, Booitshoeke, Avekapelle, Pervijze, Diksmuide…) werd verbroken en al het verkeer werd over Koksijde en Nieuwpoort omgelegd. Tevens moest het zware landelijke verkeer tussen Oostduinkerke en Veurne  - bijvoorbeeld naar de suikerfabriek in Veurne – over Koksijde. Vandaar dat de Duitsers nog tijdens de oorlog een houten noodbrug bouwden. Een brug die uiteindelijk 36 jaar - tot in februari 1976 na een aanvaring door een binnenschip - in dienst bleef.

Ondertussen was men in 1964 begonnen met de bouw van de grote Wulpenbrug,  300 meter westelijk of stroomopwaarts van de oude brug. Maar de nodige opritten waren niet voorzien en zouden pas in 1967 worden aangelegd – drie jaar later! - samen met de doortrekking tot aan de autoweg. Maar toen tien jaar later de oude noodbrug uit 1940 voor het autoverkeer werd gesloten, was Wulpen opnieuw verdeeld. Vooral nadat de noodbrug enkele jaren lager werd afgebroken. Het duurde nog tot  maart 1978 alvorens een betonnen voetgangersbrug de verbinding tussen de twee leefgemeenschappen in Wulpen herstelde. Voor voetgangers en fietsers was er terug een verbinding. Auto’s moesten rondrijden over de nieuwe Wulpenbrug. Maar ook gehandicapten konden hun karretje niet over de voetgangersbrug rijden. Toen in 2004 betonrot werd vastgesteld in de voetgangersbrug werd beslist een nieuwe ophaalbrug te bouwen voor lokaal verkeer. Daardoor zou  Wulpen terug verenigd worden en kreeg terug zijn link met de kust. Die symboliek wordt door het kunstwerk van Jenny Reynaert  uitgebeeld.

De beeldengroep "Blij weerzien"

Het kunstwerk bestaan uit twee geabstraheerde personen – een man en een vrouw - die de ontmoeting tussen Dijk en Conterdijk, tussen Wulpen en Oostduinkerke zoals hierboven beschreven symboliseren. Zij zijn uitgevoerd in brons met een blinkende patine. Zij zitten dicht bij elkaar, samen kijkend naar het kanaal. Ze zitten binnen een houten  vierkanten kader van 2,80 meter zodat ze een eenheid vormen binnen het totaalproject rond de brug en een samenhorigheid symboliseren. In het kader werd aan de kant brug de dedicatie gegraveerd die bij het kustwerk hoort en de toeschouwer de nodige informatie geeft. Aan de andere kant van het kader is het gedicht “Het Blote” van Fernand Florizoone gegraveerd. Dat gedicht is een ode aan Wulpen, het dorp waar de dichter opgroeide en waarvan de stam Florizoone afkomstig is. Het Blote is de volksnaam voor het open landschap dat Wulpen kenmerkt.

Gedicht "Het Blote" 

De vlakte wordt aan de bocht
een armzwaai eindeloosheid
kantelend naar de ruimte toe

de wind werd geplant
en de boom werd wind
en verdween

wolken zon en aarde
hebben een blote afspraak
op de oeverloze weiden.